Bericht nr 5 - 24 oktober 2016 - Aan de e-maillijst van www.herinneringmemoire.be

Alle in dit bericht aangehaalde updates kan je rechtstreeks bereiken langs de homepage van www.herinneringmemoire.be. Wie zich nog wil inschrijven op de e-maillijst, voor bijkomende informaties of voor toezenden van lijsten, getuigenissen of informatiesn zie info@herinneringmemoire.be.
 
Beste,

Wanneer het er op aankomt of als het er 'm om doet, dit info-bulletijn, nieuwsbrief of als je wilt, dit bericht.

1. Tijdschriften

L'Effort - Kracht: Het inhoudelijk erg interessante nr. 3 van L'Effort-Kracht, het tijdschrift van de omgevormde CNPPA-NCPGR, is verschenen. Om het voor meerdere mensen toegankelijk te maken is het gereproduceerd op het internet, zie L'Effort-Kracht nr. 3 2016. Langs een inhoudstafel met alle artikelen, in het Frans en Nederlands, kan men vlot naar elk artikel en van een taal naar de andere. Een aanrader ook voor wie er niet op geabonneerd is. Vooral het redactioneel artikel met de nieuwe beloftevolle perspectieven van de organisatie en het overzicht van de slachtoffers van het nationaalsocialisme door Harry De Neeve zijn opvallende bijdragen.Wie het tijdschrift op regelmatige basis wil krijgen kan zich abonneren langs
cnppa.ncpgr@warveterans.be

2. Agenda

- 27 oktober 2016:
Uitreiking van de jaarlijkse prijzen van de Auschwitz-stichting. Het is Dimitri Roden, oud-wetenschappelijke medewerker die de hoofd prijs zal ontvangen voor z'n doctoraal proefschrift: "In naam van het Duitse volk! Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België". Een uiterst belangrijke thematiek voor elkeen die begaan is met de slachtoffers van het nationaalsocialisme, de herinnering en gedenken. Voor de concrete info en de andere prijs en beurs, zie Prijzen Auschwitz-stichting 2016.

- 28 oktober 2016: Voorstelling van boek Maurice Goldstein, chronique d'un rescapé d'Auschwitz,
Organisatie auschwitz-Stichting, zie Flyer Goldstein

- 28-30 oktober 2016: Driedaags bezoek van de Duitse Herdenkingsgroep Wuppertal
- aan Breendonk, waarbij een krans zal neergelegd worden den de Zwarte Handsleden, herdacht. Alle
  109 gedeporteerde Zwarte Handsleden waren gevangene in Wuppertal, ondermeer de 12 die
  terechtgesteld werden in Linden. Ook in Wuppertal overleed de eerste van de uiteindelijk 73 Zwarte
  Handsleden die hun deportatie niet overleefden.
- aan Antwerpen met ondermeer
     - contact met de vakbond die voor de oorlog asiel heeft bezorgd aan Duitse door de nazi's vervolgde
        vakbondsleden uit Wuppertal.
     - ontbijt in het joodse kwartier in Antwerpen
     -
"Kundgebung" aan het consulaat van Duitsland om geen pensioenen uit te betalen aan
        Oostfrontstrijders en andere collaborateurs - waar blijft de actie van Belgische verenigingen?
     - Uiteenzetting door Ward Adriaens, vooramalig directeur
"Widerstand und deutsche Besetzung in
       Belgien
"  en van Paul Baeten, NN-Gefangener, inhaftiert in Esterwegen, Gross-Strehlitz, Gross-
       Rosen, Dora-  Mittelbau und in  der Boelcke-Kazerne in Nordhausen.

- aan de Dossin-Kazerne in Mechelen met
bezoek aan de Dossin-kazerne en een gesprek met
  Bernard Fenerberg over de joodse  weerstand

- 30 oktober 2016: Uitnodiging voor de herdenking van de arrestatie van Zwarte Handsleden, nu 75 jaar geleden (dus al in 1941!), een initiatief van de Vrienden van het Fort van Breendonk in samenwerking met het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk, zie flyer 75 jaar arrestatie Zwarte Hand en de
Uitnodiging van de vriendenkring Zwarte Hand aan vrienden, familieleden en sympathisanten.

De 109 gedeporteerde Zwarte Handsleden hebben een lange weg afgelegd door zowat alle kampen. Hierbij een nauwgezet overzicht, opgemaakt aan de hand van het monikkenwerk van Dirk Michiels (website Zwarte Haand) en David Scheys van de erfgoedcel Hoeilaart met twee manuscripten over de Zwarte Hand, neergelegd in het Rijksarchief te Brussel:

- Esterwegen (96 waar er 2 de dood vonden). Van daaruit ging de lijdensweg in verschillende richtingen:
- 12 naar Lingen om er te worden geëxecuteerd,
- naar Börgermoor (11) waar in 1933 het lied De Moorsoldaten werd gecomponeerd,
- naar Gross-Strehlitz (80), een gevangenis in het huidige Polen waar Louis Pelgrims en Leopold Van
  Hoeymissen de dood vonden,
- Hameln (10), Sonnnenburg (15 waarvan 5 gestorven),
- Sachsenhausen (12 waarvan 3 overleden),
- Wolfenbüttel (12 waarvan 2 gestorven, oa Frans Van Beneden),
- Bayreuth (6), Blechhammer (10),
- Laband (16),
- Gross Rosen (37 waarvan er 12 stierven),
- Flossenburg (7 waarvan 3 overleden),
- Dora-Mittelbau (13 met 4 die stierven),
- Nordhausen (15 waarvan 6 overleden),
- Elrich(2),
- Dachau (7 waarvan 3 er overleden),
- Nurnberg (5),
- Buchenwald (19 waarvan 2 overlijdens),
- Ratibor (1),
- Neisse (1),
- Mauthausen (1),  Staf Vivijs is daar bevrijd door de Russen,
- Bergen Belsen (8 waarvan 3 overleden), met Frans Maes bevrijd door de Engelsen,
- Brandenburg (9),
- Magdeburg (4 met 1 overlijden)
- Theresienstadt (12 waarvan 4 er overleden) na een verschrikkelijke treinreis,
- Neuengamme (1) en
- Sandbostel (1, overleden)
 Voor een aantal Zwarte Handers is de plaats van overlijden niet bekend.


Enkele aanvullende info tav van de flyer 75 jaar arrestatie Zwarte Hand en de Uitnodiging van de vriendenkring Zwarte Hand:
- De integere en zeer aangrijpende getuigenis van Jos Corbeel, zoals uitgezonden op Lichtpunt op de VRT is nog volledig te bekijken op
Corbeel, Mitkommen.
- Ook bestaat er een zeer gedocumenteerde website over de Zwarte Hand, van het beste van wat op het internet over een Belgische verzetsgroep en vriendenkring te vinden is, zie www.dezwartehand.be.
- Er bevindt zich ook een gedenkplaat in Lingen, als aandenken aan de 12 Zwarte Handsleden en 7 luxemburgse gijzelaars die er geëxecuteerd zie Zwarte Handsleden ander Belgen overleden in Lingen en de gedenkplaat.
- Naast de 12 geëxecuteerden zijn er nog 7 andere Belgen in gevangenschap in Lingen overleden. Deze lijst werd opgemaakt op basis van een kopie van de Duitse 'overlijdensfiches' ons welwillend bezorgd door een Duitse burger van Lingen die hierrond op eigen initiatief opzoekingen gedaan heeft.
- In de toespraak van Paul Vivijs, zoon van Louis Vivijs die overlevende was van het Amerikaans bombardement van de Boelcke-kazerne, en Jan Hertogen in Wuppertal bij de herdenking van de bevrijding wordt ook een concreter beeld gegeven van de Zwarte Hand in de gevangenis van Wuppertal, zie voor de uitgebreide Nederlandstalige tekst die als basis diende voor de Duitse,
Toespraak Zwarte Hand.
- Het indrukwekkende grafische beeld, getekend door Frans Maes, Zwarte Handslid en overlevende in Bergen Belsen bij de bevrijding, zie
Het doet nog pijn, 1984.
- Kopies van originele tekeningen, in gevangenschap gemaakt door Georges Michotte van Frans Van Beneden, Zwarte Handslid en gestorven in Wolfenbüttel, zie
Michotte Georges,
Le Parti National, 1940-1945, Récit d'un condamné à mort Louis, de broer van Frans en Jozef (gestorven in Sonnenburg) leeft nog en is nog altijd zeer betrokken bij wat z'n broers is overkomen. Hij voert ook al jaren actie voor de afschaffing van de Cyriel Verschaevestraat in Breendonk, een smet op alle slachtoffers van het nazisme.

- 9 november 2016 om 11h aan het station van Willebroek: inhuldiging van een
Herinneringspaneel aan die konvooien. Dit paneel is een eerbetoon aan de vele Belgen en Buitenlanders, gevangenen van het Auffang-Läger Breendonk, die vanuit Willebroek op transport werden gezet naar de concentratiekampen.

De Antwerpse vrijmetselaarwerkplaats “Het Truweel” nam het intiatief voor dit herinneringspaneel in samenwerking met Het Nationaal Gedenkteken Van het Fort Van Breendonk en de Gemeente Willebroek. "Het Truweel" zet zich in om de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede  Wereldoorlog levendig te houden.

- Voor de gekende herdenkingen,
zie Herinneringsmomenten volgens datum.

3. Internationale herdenkingen met aandacht voor Belgische slachtoffers.

Herinneringmemoire.be heeft alle Herdenkingsorganisaties en Stichten aangeschreven langs e-mmail met de vraag hen te informeren over herdenkingen en initiatieven in 2016 en 2017 waaraan al of niet speciale aandacht besteed wordt aan Belgisch slachtoffers. Een 60-tal initiatieven hebben hierop met enige info gereageerd. Wij brengen de meegedeelde Herinneringsmomenten in eerste instantie onder de aandacht, zie  Herinneringsmomenten Internationaal.

4. Lijsten
 
Langs de lijst van de Gedenkstätte en hun websites, volgens Gemeente kan uiteraard rechtstreeks hun reilen en zeilen gevolgd worden. De lijst wordt weergegeven in volgorge naar Gemeente/Stad; Een tweede lijst geeft een alfabetische orde volgens naam van de vereniging Gedenkstätte en hun websites, alfabetisch.

Met vriendelijke groeten,
 
Lia Hermans en Jan Hertogen,
medewerkers www.herinneringmemoire.be

Contact: info@herinneringmemoire.be