Bericht nr 8 - 5 februari 2017

Aan de e-maillijst van
herinneringmemoire.be
Aan de gemeenteraadsleden van Puurs
Aan de gemeenteraadsleden van Sint-Truiden
 
Het bericht nr. 8 met alle linken kan je ook online bekijken langs Bericht 08 op herinneringmemoire.be. Wie zich nog wil inschrijven op de e-maillijst, voor bijkomende informaties of voor toezenden van lijsten, getuigenissen of informaties kan dit langs
info@herinneringmemoire.be.

  
Beste,

1. Voor het eerst krijgen 11 Breendonkgevangen een Struikelsteen ingemetst door Günther Demnig, 10 in Sint-Truiden op 03/02/2017, 1 in  Watermaal-Bosvoorde op 04/02/2017.

 
Sint-Truiden tussen 05/1940 en 09/1944                      Sint-Truiden 3 februari 2017  


Uitgebreid verslag Struikelstenen op 03/02/2017 in Sint-Truiden met biografie van de 10 weerstanders/ Breendonkgevangenen, 64 foto's en 4 video's.

in Leuven werden op 03/02/2017 6 struikelstenen ingemetseld, alsme in Gent een Struikelsteen langs het AMS. Met die van Mol erbij zijn het er dus nu 18 in het Vlaams gewest. Die van Mechelen tellen niet mee, dat zijn plaatjes die op een plavei geschroefd worden en op een privé terrein staan, dat heeft dus niets vandoen met het project van Günther Demnig en de hierboven aangehaalde Struikelstenen. De 22 stenen die in Antwerpen in wacht staan tellen ook niet mee, daar moet eerst de joodse sharia gebroken worden die een ban gelegd heeft op struikelstenen in Antwerpen, zowel voor joden als niet-joden. Wie breekt die ban en zorgt eindelijk voor de scheiding van religie en staat in 't stad?

Intussen werkt de AMS gestadig verder aan de Struikelstenen in Brussel en Wallonië en in het vlaamse gewest, nu reeds meer dan 160, zie Struikelstenen AMS op 04/02/2017 en voor een meer historisch situering AMS 10/02/2015.

2. Gemeente Puurs agendeert verandering "Cyriel Verschaevestraat" in "Breendonk-Dorp" op de gemeenteraad van 06/02/2017

"
Heb je het gelezen Jan, in het Nieuwsblad van 4 februari 2017", vroeg Louis Van Beneden me aan de telefoon". Ze willen de Cyriel Verschaevestraat veranderen in Breendonk-Dorp, maar ze gaan eerst aan de bewoners van de Verschaevestraet vragen of ze akkoord zijn, dus daar komt weer niets van, ge zult het zien Jan". Heb de gazet niet gelezen maar weet wat ze van plan zijn. Voor het eerst doet de gemeente en de burgemeester Koen Van den Heuvel het voorstel voor de verandering, vroeger was het altijd de oppositie. En ze gaan in hun gemeentelijk blaadje uitleggen wat voor iemand Cyriel Verschaeve was; en dat het de bewoners van de straat niets zal kosten. Dat is dus anders dan vroeger, en de gemeente kan zich moeilijk permiteren een blauwtje op te lopen (of een zwartje) zeg ik tegen Louis. Ik geloof er niet in zegt de broer van Frans en Hendrik Van Beneden, twee Puursenaars van de Zwarte Hand die in Sonnenburg en Wolfenbüttel de dood vonden.

"En als het er toch niet van komt dan zullen we het zwaar geschut boven halen. 40 Puursenaars waren bij de gedeporteerden van de Zwarte Hand, 23 hebben de dood gevonden in de Duitse kampen. 6 Puursenaars werden tot de dood veroodeeld en werden ook effectief geëxecuteerd in Lingen. De gemeente Puurs kan, na de afschaffing van de Cyriel Verschaevestraat, en zeker indien ze deze behouden, beginnen nadenken hoe de gedachtenis aan deze slachtoffers van het nationaalsocialisme te eren."


Hierbij nog enkele uittreksels uit het boek van Louis Van Roy, een oud-journalist van De Standaard en (nog altijd) een bewonderaar van Verschaeve, "Het taboe van de kollaborateurs". "Verschaeves "bloed-en bodem"-teorie vloeide over de grenzen in Duitse harten en gewesten", blz 177. De dagen rond 30 april 1944 toen . Verschaeve 70 was geworden ontving hij felicitatietelegrammen van de Chef der Militärverwaltung Reeder, SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS, G. Berger SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, R. Junclaus... Daarnaast nog gelukwensen van Duitse en Vlaamse Devlag-mensen..., van de soldaten van de Vlaamse Stormbrigade Langemarck, blz 200. Het onderhoud Himmler-Verschaeve op 23/07/1944 liep hoofdzakelijk over de verhandeling "Vom Neuen Glauben", een antwoord op de 55 stellingen van Dr. Wilhelm Hense. Cyriel Verschaeve had deze op aandringen van vrienden van de Führer geschreven. Hij kwam ze persoonlijk aan Himmler overhandigen. De verhandeling beoogde de verzoening tussen het nationaalsocialisme en het christendom.

Hier nog de door Louis Van Roy gepubliceerde foto van Cyriel Verschaeve in z'n boek, blz 161:
   

   
Op het agenda van de gemeenteraad van Puurs van 06/02/2017 staat ook het ontslag van Kris Peeters wegens z'n verhuis naar Antwerpen. Zal Kris Peeters de schande meedragen van Puurs naar Antwerpen van de Cyriel Verschaevestraat in de deelgemeente Breendonk of zal het intussen Breendonk-Dorp geworden zijn?

3. Andere updates op de site herinneringmemoire.be

3.1.
Verbroken Boeien, nr. 1 2017, Tijdschrift Gewest NCPGR-Leuven, Breendonk
3.2.
Toegang tot alle nummers Verbroken Boeien vanaf 2016-4

Wie, zoals Achiel Six voor het tijdschrift van
de Politieke Gevangenen en Rechthebbenden en hun sympathisanten en de Oud-gevangenen van Breendonk en hun sympathisanten op het internet toegankelijk wil maken, kan die vraag altijd stellen. De redactionele verantwoordelijk blijft volledig bij de vereniging, herinneringmemoire.be zorgt enkel voor een reproductie op het internet.

Reizen naar kampen en uitroeiingscentra:

3.3. Esterwegen en NN: reis naar Gross Rosen, Auschwitz, Nürnberg en Mauthausen
3.4. Vriendenkring Flossenburg: reis naar Nürnberg en Flossenburg
3.5. Verslag van Lublin, ter voorbereiding van een reis naar de uitroeiingkampen
3.6. Auschwitz Stichting: Reis: In de sporen van de Shoah in Polen

Tentoonstellingen

3.7. Berlijn Kreuzberg: Genocide gegen Roma: Remember to resist en Facebook
3.8. Philip Claes, met foto aanwezig op de tentoonstelling in Stadsarchiv Bochum
3.9. Tentoonstelling in het Stadsarchiv Bochum integraal op internet: www.getuigen.be/kruemmede


De samengebrachte beelden van gevangenen onder het nationaalsocialisme in de gevangenis Kruemmede in Bochum van Alfons Zimmer werd door ons op zijn vraag integraal omgezet in een permanente tentoonstelling op het internet. Alfons Zimmer is de huidige aalmoezenier van de gevangenis van Bochum.

Lezingen, uiteenzettingen

3.10. E
en groep scholieren tijdens de bezettingsperiode 1940 – 1945.

Beste vrienden, in bijlage bezorg ik jullie een uitnodiging van de Groep Herinnering – Groupe Mémoire voor een lezing over de tribulaties van een groep scholieren tijdens de bezettingsperiode 1940 – 1945. De lezing gaat door op woensdag 15 februari 2017 om 19u30 in de AP Artesis Plantijn Hogeschool, campus Meistraat 5, Antwerpen. Deze uitnodiging mogen jullie alvast doorsturen naar ander geïnteresseerden. Met vriendelijke groeten, Myriam Baeten

Oproep om aan te sluiten bij Vriendenkringen

3.11.
Banket en oproep tot aansluiting Vriendenkring Esterwegen en NN-gevangenen

3.12. Namenlijsten van geëxecuteerde Belgische NN-gevangenen in Duitsland

Over Belgische NN-gevangen is er, hoe eigenaardig ook, geen enkel onderzoek gebeurd, niet naar de vonnissen van het Sonder- en Volksgericht, niet naar doodsvonnissen en de uitgevoerde vonnissen, in hoofdzaak onthoofdingen omdat dit de wijze was om doodsvonnissen uit te voeren. Van de 16 zwarte Hand-leden die een doodsvonnis kregen werden er 12 uitgevoerd door executie met de kogel in Lingen. 6 van hen waren van Puurs. Een vraag naar de Vriendenkring van NN-gevangen nu opgegaan in de Vriendenkring Esterwegen en NN-gevangen, naar archieven of lijsten leverde vooralsnog niets op. Een (vluchtig ?) literatuurnazicht leverde niets op. Een onderzoek naar Franse NN-gevangenen dat met de steun van de Belgische Auschwitz stichting kon voleindigd worden doet de vraag stellen waarom er geen enkel onderzoek naar Belgische NN-gevangen is gevoerd? Wie elementen van antwoord heeft, of onderzoek kan aanduiden kan dit altijd melden.

Namenlijsten van alle 348 geëxecuteerde Belgische NN-gevangenen in Duitsland, gesorteerd volgens naam, gemeente, executieplaats en -datum en beroep
  
-   2 in Berlijn - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 66 in Brandenburg - In volgorde namen - In volgorde gemeente
-   2 in Braunschweig - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 77 in Dortmund - In volgorde namen - In volgorde gemeente
-   1 in Essen - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 22 in Halle an der Saale - In volgorde namen - In volgorde gemeente
-   3 in Kattowitz (Wroclaw) - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 53 in Keulen - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 12 in Lingen - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 55 in München - In volgorde namen - In volgorde gemeente
- 55 in Wolfenbüttel - In volgorde namen - In volgorde gemeente

- 31 Belgische NN-gevangen kregen 'genade': in volgorde namen - gemeente

3.13. Voordracht over Belgische NN-gevangenen, overlevenden en geëxecuteerden

Zelf werden we gevraagd om een beeld te geven van de Belgische NN-gevangenen in de gevangenis Kruemmede in Bochum. Naar aanleiding daarvan hebben we alle bestaand Frans, Duits en Pools onderzoek opgezocht en verwerkt in onderstaande Powerpoint (zie punt 3.11) in  het Nederlands. We voegen ook de PPT toe die in het Duits is gepresenteerd en die enkel vanaf Officie 2007 integraal, dus met Der Partisan (Cohen) en het Lied der Liederen (Theodorakis) kan bekeken worden.

PPT: NN-decreet en Belgische geexecuteerde NN-gevangenen in Duitsland
PPT: Vortrag NN-gefangnen in Deutschland (PPT-Office 2007+)

In de powerpoint werden ook gouachen verwerkt uit de film over Jos Corbeel, Zwarte Hand-lid dat de deportatie overleefde en enkele maanden geleden is overleden.

3.13. Update
Boekenlijsten belangrijke bibliotheken over slachtoffers nationaalsocialisme

Na de boekenlijst van de Kazerne Dossin en Monument Fort van Breendonk is nu ook de uitgebreide boekenlijst van de Auschwitz-stichting ter beschikking zodat bezoekers vooraf al kennis kunnen nemen van de rijke inhoud van deze bibliotheken, aangevuld met deze van de Dienst Oorlogsslachtoffers,  het Cegesoma en Gie van den Berghe, zie hieronder:

   - Boekenlijst Auschwitz-Stichting, 2017
   - Boekenlijst Kazerne Dossin, 2016
   - Boekenlijst Monument Fort van Breendonk, 2016
   -
Boekenlijst Dienst Oorlogsslachtoffers, 2015
 
  -
Catalogus Soma-Ceges (2016): naar toegangsscherm
   -
Cataloog "Getuigen" Gie van den Berghe, (1995): naar toegangsscherm

Met vriendelijke groeten,


Lia Hermans en Jan Hertogen,
medewerkers www.herinneringmemoire.be

Contact: info@herinneringmemoire.be


Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden.