Bericht nr 11 - 17 augustus 2017
Herinneringmemoire.be voor slachtoffers van het nationaalsocialisme

Voor artikels en reacties op het Verschaeve-item, zie linken onderaan

   
Aan de Vriendenkring/Amicale Sonnenburg
Aan de verenigingen, belanghebbenden en al wie begaan is met de herinnering en het herdenken van de slachtoffers van het nationaalsocialisme

Lees het Bericht 11 On-line

1.
Herdenking 15 augustus Moen, met 103 fotos, 4 videoverslagen en 5 teksten, zie Herdenking 15 augustus Moen met hieronder een uittreksel uit de inleiding:

Herdenking Moen 15 augustus 2017 van de 15 onthoofden in München, de opgeëisten en gedeporteerden van Moen, Groot Zwevegem en van Zuid-West-Vlaanderen

En ook van de andere 30 in München onthoofde Belgen, zoals de voorzitter, Frans Goossens in z'n toespraak vermeldde.  En in 2018 kunnen we alle onthoofde Belgen in de gevangenissen  in Duitsland herdenken, zo sprak de voorzitter bij z'n dankwoord in het restaurant 't Balladehof. Misschien kan hij dan ook de burgemeester van München en de andere steden waar het doodsvonnis van Belgen, op basis van het NN-decreet werd uitgevoerd, uitnodigen. Zoals in Wervik bij de herdenking van de slachtoffers van Flossenburg in 2016, waar de burgemeester van Flossenburg aanwezig was en deelnam aan de herdenking van de slachtoffers die onder het nationaalsocialisme in zijn stad gevallen zijn. Voor het volledige verslag,
zie Herdenking 15 augustus Moen.
  
Wie een indrukwekkende evocatie wil zien van de 15 onthoofden van München, gerealiseerd door Hugo Mertens, voorzitter van de Vriendenkring van Gross Rosen, kan deze bekijken langs
www.herinneringmemoire.be/moen/, zie de technische instructies. Voor een korte geschiedenis van de 15 onthoofden, zie link.

Voor alle 348 onthoofde Belgen in Duitsland zie de lijst volgens naam, gemeente, executieplaats, -datum en beroep.

2.
Oproep NCPGR Gent-Eeklo tot Herdenking oa aan de Nieuwewandeling Gent op 02/09/2019

De NCPGR Gewest Eeklo vraagt herinneringmemoire.be om hun eerstvolgende herdenking in de aandacht te brengen, zie hun uitnodiging Herdenking oa aan de Nieuwewandeling Gent waaruit we volgend programma plukken:

Op zaterdag 2 september 2017 organiseren wij vanaf 13u30 een samenkomst aan de Rijksgevangenis 'Nieuwewandeling' te Gent. We starten om 14 uur met een bloemenhulde aan de gedenkplaat van de 'Nieuwewandeling', dit ter nagedachtenis van de Politieke Gevangenen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog werden opgesloten. Vanaf 14u30 zouden wij U dan graag verwelkomen in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9 te Gent. Rond 15 uur starten we met een korte academische zitting en staan we stil bij een gebeurtenis uit WO II. Dit jaar plannen we de documentaire film 'Martins Journey', een film van Torn Vander Beken. Achttien familieleden van Martin Wolff (°Landeshut 21/01/1922 - +Gent 10/08/1992) hernemen de reis die Martin tijdens zijn jeugd maakte van Landeshut, over Görlitz, Wroclaw, Auschwitz, Monowitz en Nordhausen (buitenkamp van Dora), om finaal na zijn bevrijding naar Gent te komen. Daarna kunnen we genieten van koffie of thee met gebak. Om organisatorische redenen vragen we U om uw aanwezigheid te willen bevestigen aan onze secretaris, hetzij door het intekenformulier terug te zenden aan onze secretaris: Dhr. Erald De Wachter Vlasbloemstraat nr. 30 9190 Stekene, hetzij per telefoon: 03 / 779 84 91, hetzij per e-mail: erald.de.wachter2@telenet.be.

3. Aanvraag Vriendenkring/Amicale Sonnenburg tot aansluiting bij de NCPGR goedgekeurd

In het nummer 2/2017 van Kracht/Effort deelde Edmond Eycken, voorzitter van de NCPGR mee "dat tijdens onze jongste algemene vergadering de mogelijkheid is vastgelegd voor andere vaderlandslievende verenigingen om toe te treden tot onze Confederatie ; de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is bepaald op 25 euro. Welkom dus aan de vaderlandslievende verenigingen die lid van de NCPGR wensen te worden." De Vriendenkring Sonnenburg heeft haar reeds ingediende aanvraag bij de vorige voorzitter hernieuwd en op 10 augustus 2017 volgend antwoord bekomen: "Met genoegen nemen wij nota van uw vraag om aansluiting bij de NCPGR van de Vriendenkring-Amicale Sonnenburg (uw brief van " augustus 2017). Gelieve hiervoor het lidmaatschapsgeld ten bedrage van 25,00€ te storten op rekening BE83 3100 5433 2315 van de NCPGR.", zie Brief van 10/08/2017.

Voor verdere info over de Vriendenkring/Amicale Sonnenburg, zie www.sonnenburg.be.

4. Herdenking Julien Lahaut op 18/08/2017 te Seraing om 16h 30
 
Mesdames, messieurs, Cher(e)s camarades, cher(e)s ami(e)s, Ce 18 août, nous commémorons le tragique assassinat de Julien Lahaut en 1950, alors président du Parti Communiste de Belgique.

Il y a 67 ans, Noss Julien était abattu à son domicile par le réseau anticommuniste d’André Moyen, comme l’a démontré l’enquête du CEGES Qui a tué Julien Lahaut ?, car il était une menace pour la réaction et le monde de la finance. En effet, figure éminente de la classe ouvrière marqué par la Révolution Russe il y a 100 ans, syndicaliste, ancien résistant, antifasciste, Julien Lahaut était capable de mobiliser les travailleurs contre les exploiteurs, en témoigne la grève des 100.000 sous l’occupation.

Pour poursuivre les combats de Julien Lahaut, la fédération liégeoise du Parti Communiste, en collaboration avec le PTB provincial de Liège, vous invitent à un devoir de mémoire, auquel tout progressiste se doit de participer afin de poser un jalon dans la voie de la démocratie, menacée plus que jamais par la résurgence partout en Europe du fascisme. Celui-là même que Julien Lahaut a combattu durant toute sa vie.

La cérémonie aura lieu le vendredi 18 août à 16h30 au cimetière des Biens Communaux à Seraing.

5. 73ste 'Bedevaart' in het Fort van Breendonk

Misschien eens denken aan een andere benaming dan 'Bedevaart'. In de uitnodiging is ook nergens sprake van de herdenking van de politieke gevangenen, enkel dat het gaat om een Bedevaart naar het fort van Breendonk, zie uitnodiging Bedevaart Breendonk. Wijst dit op de nieuwe 'cultuur' van het War Heritage Institute? Onderaan de uitnodiging is wel een aanduiding van het monument te vinden: Nationaal Gedenkteken van het fort van Breendonk, met daaronder The Human Rights Memorial.

In de hoofding links boven staat enkel nog Breendonk Memorial. Elke verwijzing naar WO2, naar de aanwending van het fort als doorgangskamp voor 3.600 politieke  gevangenen, naar het nationaalsocialisme en het verzet ertegen zijn uitgewist.

In z'n editoriaal in Kracht/Effort nr. 2 2017 laat Edmond Eycken al ernstige twijfels horen over de nieuwe organisatie War Heritage Institute. In het bijgevoegde organigram wordt niets duidelijk, zelfs de afkorting van twee organisaties is niet te achterhalen en waar de plaats is van Breendonk en het NCPGR nog minder:


Wat betekenen NGFB en HPD, en waar situeert zich Breendonk, wat met de NCPGR?

6. Het Breendonklied op MP3?

Herinneringmemoire.be heeft op 16/08/2017 volgend schrijven gericht aan het Koor van de Europese Unie die jaarlijks op de Breendonk-herdenking een aangrijpende versie brengen van het Breendonklied.

"Aan de verantwoordelijke van het  koor van de Europese Unie

Beste,

Jaarlijks volgens we de herdenkingsplechtigheid in Breendonk, zoals nu ook op 20/09. We zijn telkens onder de indruk van de uitvoering van het Breendonklied door het Europees koor. Tot nu toe konden we met een eenvoudige camera slechts enkele fragmenten van het lied opnemen in slechte kwaliteit.

Nu krijgen we de vraag van de heer Achiel Six, voorzitter van het Verbond van oud-gevangenen van Breendonk, wiens schoonvader, Joseph Loosen z’n deportatie niet overleefd heeft maar wel de tekst van het Breendonklied geschreven heeft samen met
Wim den Antwerpenaar, zie: www.herinneringmemoire.be/indexen/index-breendonklied.htm voor verdere toelicht bij het totstandkomen van het Breendonklied.

Nu is de vraag van Achiel Six en vele anderen om over een kwalitatieve versie van het Breendonklied te beschikken. Misschien kan er, gekoppeld aan de geluidsinstallatie in Breendonk op 20/09 een eenvoudige opname gebeuren die dan achteraf langs mp3 ter beschikking gesteld wordt, bv langs de Breendonksite.

Wij sturen deze mail in cc naar de verantwoordelijke van het monument van Breendonk en naar Six Achiel.

In de overtuiging dat jullie op een of andere manier kunnen tegemoetkomen aan deze vraag,

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
maker van www.getuigen.be
medewerker www.herinneringmemoire.be"

7. Cyriel Verschaeve, geen veroordeelde collaborateurs op straatnaamborden.

Zijn Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Marino Keulen (Open VLD), Liesbeth Verstreken (N-VA), Edward Dewit (CD&V), Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) en Koen Van den Heuvel (CD&V) Cyriel Verschaeve lovers? Mario Keulen laat vandaag op 17/08/2017 op radio 1 alvast weten de Cyriel Verschaevestraat in de vuilbak van de geschiedenis te deponeren, zie artikel in De Standaard 17/08/2017.
 
Hoe lang tolereren zij nog de straatnaam Cyriel Verschaeve die staat voor collaboratie, oproep om aan het Oostfront te strijden, een persoonlijke vriendschap met Himmler (zie
Bruno De Wever, Greep naar de Macht, 1994). Na de oorlog werd Verschaeve ontzet uit z'n burgerrechten en veroordeeld tot de doodstraf en is hij de rest van z'n leven de Belgische rechtsstaat ontvlucht.
Enkel z'n gebeente werd nog door de Vlaamse Militantenorde in Oostenrijk geëxhumeerd en naar Alveringem in België teruggebracht.

Welke rechtbank neemt het initiatief om het voortbestaan van deze 6 Cyriel Verschaeve-straten/-lanen/-plein illegaal te verklaren, wanneer komen de honderden verenigingen voor de herinnering aan de slachtoffers van het nationaalsocialisme eens echt in actie om gedaan te maken met deze schrijnende blamage van al degenen die tegen de bezetter gevochten hebben?

Herinneringmemoire.be zal een brief sturen naar de 'oorlogsburgemeesters' die de Cyriel Verschaevestraat/-laan/-plein nog op hun grondgebied dulden.

Hieronder de Cyriel Verschaeve straten in respectievelijk Breendonk (Puurs), Lanaken, en Marke (Kortrijk), in Zoersel en in Kapelle-op-den-Bos de Cyriel Verschaevelaan, in Alveringem het Cyriel Verschaeveplein.

       
Breendonk                       Lanaken                              Marke                           Zoersel

    
            Alveringem          Kapelle-op-den-Bos

Op de kaartjes klikken voor een vergroting, venster sluiten om terug te keren.

Wat kan gebeuren, naast de brief die herinneringmemoire.be aan de burgemeesters en de gemeenteraadsleden zal richten is dat de verengingen voor de herinnering dit punt op de agenda van de gemeenteraden laten zetten en er de discussie over aangaan met de gemeenteraadsleden en de bevolking. En het zijn niet de bewoners van de bewuste straat die moeten beslissen over de straatnaam maar de gemeenteraad in eenheid met de democratische waarden en het respect voor wie de strijd is aangegaan met het nationaalsocialisme. Geen veroordeelde collaborateurs op straatnaamborden.

Lees ook de opinie van
Herman Van Goethem in DM 17/08/2017

Op 26 juli 2017 ging in Alveringem een conferentie door over Cyriel Verschaeve, in organisatie van de VZW Kapelaan, met 200 aanwezigen en waarbij Rik van Cauwelaert modereerde, zie
https://t-alveringems-nieuws.be/2017/07/26/colloquium-rond-figuur-van-kapelaan-verschaeve/ ende site https://cyrielverschaeve.eu/

 
Persreacties op de beslissing van Marino Keulen over de verwijdering van de Cyriel  Verschaevstraat in Lanaken:

HLN http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3234836/2017/08/17/Na-ophef-in-de-VS-Limburgse-gemeente-wil-straatnaam-van-collaborateur-weg.dhtml

SCEPTR https://sceptr.net/2017/08/nu-ook-beeldenstorm-verschaevestraat-lanaken-gaat-weg/
Nieuwsblad http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170816_03020973
DM - https://www.demorgen.be/binnenland/na-ophef-over-foute-beelden-wil-limburgse-gemeente-nu-ook-straatnaam-van-collaborateur-weg-bc8041c4/
DM - https://www.demorgen.be/plus/waarom-voeren-we-geen-nationaal-debat-over-monumenten-b-1502926801941
Knack - http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/cyriel-verschaeve-verdient-geen-straat-maar-een-wijziging-komt-er-niet/article-longread-273901.html
VRT - https://www.facebook.com/vrtnws/posts/10156462476839622
VRT - http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3048790
VRT - http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3048724
HBVL - http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170817_03021681/burgemeester-lanaken-wil-straatnaam-vernoemd-naar-nazi-collaborateur-weghalen
DS - http://www.standaard.be/cnt/dmf20170817_03021516
DM - https://www.demorgen.be/binnenland/-als-we-cyriel-verschaevestraten-behouden-waarom-dan-geen-belkacemstraat-bcb53c14/
De Standaard -  http://www.standaard.be/cnt/dmf20170817_03021688

"
Socioloog Jan Hertogen omschreef de Cyriel Verschaeve-straat in Breendonk begin dit jaar nog als een schande. De straat ligt immers vlakbij het Fort van Breendonk.

‘Verschaeve onderhield intensieve contacten met de Duitse bezetter in België. Nog in juli 1944 ontmoette hij Heinrich Himmler. Erg kwalijk was dat hij, als een zeer gezaghebbende stem, leden van collaborerende jongerenorganisaties opriep om aan het Oostfront tegen de communisten te gaan vechten’, klonk het toen in De Standaard.

‘Na de oorlog werd hij bij verstek wegens collaboratie ter dood veroordeeld, maar dan was hij al gevlucht naar Oostenrijk. Het lijkt me genoeg om te zeggen: in zo’n straat wil ik niet wonen’, aldus Hertogen" zo luidt het in de Standaard.
____________________
 
Met vriendelijke groeten,

Lia Hermans en Jan Hertogen, medewerkers www.herinneringmemoire.be
info@herinneringmemoire.be