Nationale Vriendenkring van politieke gevangenen
Esterwegen en Nacht & Nebel

Brussel, 31 januari 2017.                                             

Beste Vriendin, Beste Vriend,

De Vriendenkring Esterwegen en Nacht und Nebel heeft het genoegen U uit te nodigen op de jaarlijkse bijeenkomst die zal plaatsvinden te Brussel op zaterdag 20 mei 2017. Aarzel niet U te laten vergezellen door vrienden of familieleden !

Programma banket zaterdag 20 mei 2017

12.00 uur :     Misviering in de Heilige Maria-Magdalenakerk (op + 150 meter van het Centraal Station), Magdalenastraat 21 – 1000 Brussel, ter nagedachtenis van onze overleden makkers.

 

Vanaf 12 uur : Onthaal met koffie in Hotel “WARWICK BRUSSELS” (voorheen Royal Windsor Hotel Grand-Place, Duquesnoystraat 5 – 1000 Brussel (ondergrondse betalende parking aan het hotel niet ver van het Centraal Station).

                      Het geheel van ons evenement zal plaatsvinden in de Zaal Westminster die op het gelijkvloers is gelegen (er zijn dus geen trappen op en af te gaan).

Onze bijzondere dank gaat uit naar de talrijke weduwen  - van wie wijlen hun echtgenoot was aangesloten bij onze Vriendenkring - en wezen van onze gesneuvelde vrienden die trouw blijven aan onze Vriendenkring. Wij betuigen eveneens onze speciale dankbaarheid aan de talrijke leden die hun bijdrage met een gift willen vermeerderen.

Maar jammer genoeg moeten we vaststellen dat doorheen de jaren ons ledenaantal steeds sneller slinkt. Als we de nagedachtenis aan onze dierbaren willen blijven koesteren, zullen we nieuwe leden moeten overtuigen om zich bij ons te vervoegen. Spreek uw vrienden en kennissen aan. Mogen wij op u rekenen?

Wij hopen dat diegenen die nog kunnen getuigen en die kunnen doen verstaan dat er nooit geen oorlog meer mag zijn, zullen willen deelnemen aan ons jaarlijks evenement en dat zij hun familieleden, vrienden of kennissen zullen aanzetten om eveneens aanwezig te zijn.

Nicole    José    Hilde    Roger    Robert    Philip    Bernard

Het verleden is een mooi geschenk voor de toekomst

Ere-voorzitter: Philip Claes              
Voorzitter: Bernard Theunis             
Ondervoorzitter: Roger de Tavernier
Bestuurders: Hilde Vivijs, José Vandesande (weduwe Jos Vanderstichelen) Robert Van Haeren
Secretaris-Penningmeester: Nicole Desloovere -
desloovere_nicole@yahoo.fr