Onthulling Vredesmonument Deurne op 14/01/2018
Een verslag met 60 foto's en 2 video's


Ter nagedachtenis aan de 43 agenten waarvan er maar 8 hun deportatie overleefden, de meesten kwam om in de kampen Gross-Rosen en Dora, en aan de oud-burgemeester van Deurne, Alfons Schneider die omkwam in Harzungen-Buchenwald.
 
Een verslag in 45 foto's, met linken naar het verslag op ATV en het inhoudelijk goed gedocumenteerd verslag in Het Laatste Nieuws. Ook de Stadsite, district Deurne geeft een verslag met ondermeer een Timelaps opbouw monument, en de Toespraak door Frank Geudens, voorzitter comité Vredesmonument Deurne.

Voor wie zich wil informeren over het verzet van de Deurnese agenten tegen de nazi-bezetter en over hun deportatie, zie het excellente boek van Frank Camberlain en dat van Ben Michiels over het leven en het verzet van z'n grootvader Jos Veerman zowel in WO1 als 2, met vele authentieke beschrijvingen van Jos Veerman zelf.

 
te bestellen          bij de.krijger@proximedia.be                  bij info@kaanefas.be                                

Achterflap boek Frank Camberlain: "Frank Camberlain, onderzoeksrechter in Antwerpen en momenteel actief in Kunduz voor de missie Eupol, heeft een boek geschreven over een pijnlijke periode in de geschiedenis van het Deurnese politiekorps (nu zone Oost). In januari 1944 werd het voltallige korps door de Duitse bezetter gearresteerd. 43 politieofficieren en -agenten werden op transport gesteld naar de concentratiekampen en slechts acht van hen overleefden die gruwel. Sommige straatnamen in het district Deurne, zoals de Eugeen Fahylaan om er maar een te noemen, werden toegekend aan collega's die de hel niet overleefden. De auteur is een voormalig lid van het Deurnense politiekorps."

Achterflap boek Ben Michiels: "Bruine suiker is het levensverhaal van Jos Veerman, een verhaal over liefde, moed, geweld, ontbering en hoop. De hoop dat alles weer goed komt, de hoop dat, wanneer je morgenwakker wordt, je ontwaakt uit deze nachtmerrie. Hij toonde uitzonderlijke moed tijdens zijn acties met het verzet, alsook tijdens zijn verblijf in Breendonk en Gross-Rosen. Geďsoleerd maar omringd door duizenden anderen in de zelfde situatie, in zo'n omstandigheden dat zelfs het zout van zijn tranen een feestdiner werden, hield hij vol. Aan opgeven dacht hij nooit, steeds de hoop in de ogen". Kleinzoon Ben Michiels trad als politieman in de voetsporen van zijn grootvader. Zijn passie voor geschiedenis in het algemeen en de lotgevallen van het politiekorps van Deurne tijdens de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder, dreven hem tot het neerpennen van dit biografisch werk.

DVD Oorlogswouten
 

En er is ook de goed gedocumenteerde DVD met drie nabestaanden van overleden wouten, Leo Verholen, Hugo Mertens, Ben Michiels met de medewerking van Bruno De Wever. Oorlogswouten werd gerealiseerd met de steun van het District Deurne en Lokaal Cultuurbeleid Deurne, te verkrijgen bij het district Deurne


Te bestellen bij het District Deurne - 10€
cultuurantenne.deurne@stad.antwerpen.be

Achterflap DVD


Inhuldiging Vredesmonument, een fotoverslag.

Het monument is een 'belevingsmonument', dat na de volledige heraanleg van het Wim Saerensplein volledig tot z'n recht zal komen. Wandelend tussen 35 zuilen met de naam van elk van de 35 overleden politieagenten in de concentratiekampen, kan men even gaan zitten op de 8 banken, elk met de naam van een overlevende. Een speciale zuil werd voorzien voor Alfons Schneider, oud-burgemeester die op 18 juni 1944, enkele maanden voor de bevrijding, naar Duitsland werd gedeporteerd waar hij in Harzungen-Buchenwald de marteldood stierf.

In de omgekeerde piramide die het water opvangt en naar een bezinkput onderaan het monument afvoert, kan elkeen zich spiegelen aan de beeltenis van de 43 agenten. Aan het monument zullen vredesactiviteiten plaatsvinden, scholen, jongeren en de inwoners van de Deurne en daarbuiten zullen betrokken worden in het nadenken en ijveren voor de vrede. Hopelijk zal hierbij ook het concrete verhaal van verzet, deportatie en lijden van de politieagenten een prominente plaats krijgen.

Lijst van de 43 weggevoerde Deurnese agenten (opmaak Hugo Mertens)
Lijst van de 90 omgekomen Antwerpse agenten van groot-Antwerpen (opmaak Hugo Mertens).
De imposante blog van Hugo Mertens over de weggevoerde Deurnese agenten

   

Jan De Ridder, rechtsonder, wiens Struikelsteen (gevraagd door z'n nicht) niet mag geplaatst worden in Antwerpen


Een gebuur legt uit hoe Vital Claes, die z'n deportatie overleefde, werd opgepakt
Het Vredescentrum vond z'n oorsprong in Deurne


Ben Michiels, kleinkind van Jos Veerman:
"Het is geen oorlogsmonument maar een vredesmonument"


Voorzitter van het comité Vredesmonument Deurne, op papierop video
 

Schepen Marinower van Antwerpen, spijtig dat hij het woord niet kon voeren
Leerlingen van een Deurnese school zorgden voor het aankondigen van de sprekers


Ontwerpers van het monument, terecht fier op ontwerp en realisatie


Tjerk Sekeris, districtsvoorzitter


Een 'extra' zuil, tevens spreekstoel, werd ingeplant voor oud-burgemeester Alfons Schneider


 

  

Ieder z'n stukje lint
  


 

Huidig politiekorps met lokale en federale politie


Tom Meeuws bespreekt de toekomst van Antwerpen


Marinower en de rector van de UA Herman van Goethem


Herman Van Goethem en Ben Michiels, twee steunpilaren van de herinnering in Antwerpen


Herman van Goethem en goed ingeduffeld Bruno De Wever


Het is een complexe zaak, de herinnering
 

Receptie met hapjes en drank verzorgd door de school voor bijzonder onderwijs Deurne


Dankwoord aan het comité Vredesmonument Deurne door districtsvoorzitter Tjerk Sekeris
, op video
 

 

Frank Camberlain, auteur van het boek Oorlogswouten, uitgegeven bij de Krijger


Alle medewerkers van het Comité Vredesmonument Deurne kregen een attentie en een bloem


Reportage www.herinneringmemoire.be door jh en lh
Voor reacties, suggesties en correcties, zie info@herinneringmemoire.be