Herdenking/Gedenken Pierre Carpentier (Fr)
in Bochum en/und Dortmund (De)

Scouts uit Abbeville (Frankrijk) Herdenken de Scout Aalmoezenier
Pierre Carpentier in Bochum en in Dortmund, z'n executieplaats.
Het is dezelfde plaatse waar ook
Pater Joseph Raskin gevangene
was en zoals Pierre Carpentier
 later in Dortmund onthoofd werd.
"
Voor wanneer een gedachtenisviering in de kapel van de gevangenis
genis van Bochum waar honderden Belgen gevange waren en voor
152 de wachtkamer voor de executie door onthoofding?
", zo stelt
herinneringmemoire.be zich de vraag, wie neemt het initiatief?
Het ministerie van Buitenlandse zaken , samen met het WHI?

Verslag in Ruhr Nachrichten       
Verslag op Medianetz Westfalen

     

Zondag 28/10/2018, gevangeniskapel Bochum

Programma (Frans) - Vrijdag 26 - Zondag 28/10/2018
Op het beeld klikken voor vergroting, sluiten om terug te keren

 

     Algemeen               Dag 1                    Dag 2/3                Dag 3


Na aankomst in Dormund wordt overnacht in de jeugdherberg in Dortmund, na contacten met Duits jeugdgroepen  wordt naar Bochum gereden voor overnachting in de jeugdherberg om Zondachtond in de kapel van de gevangenis een mis bij te wonen olv Alfons Zilmer, Aalmoezenier, om vervolgens naar Dortmund terug te keren om aan de gevangenispoort aan Lübecker Hof een Herdenking te houden aan de plaats waar Carpentie 75 jaar geleden werd onthoofd. Hieronder enkel foto's en onderaan een slotoverweging van herinneringmemoire.be.

Over de terreurjustitie, de herdenkingsplaat aan de gevangenis, en de pogingen om te herdenken ondermeer door de families van Tielt die 12 terechtgestelden tellen in Dortmund, heeft Dieter Knippschild, medewerker van de
Dedenkstaette Steinwache Dormund, verslag gedaan, zie artikels (in het Duits)

  - Terechtgesteld in Dortmund"
  -
Streitpunt "Willkürjustiz",

  
Aan de poort van Lübecker Hof, de executieplaats waar pater Carpentier en medeverzetstrijders, maar ook Pater Joseph Raskin en minstens 60 andere Belgen werden onthoofd. Voor wanneer een herdenking van de Belgische geexcuteerden in Dortmund om de eer te bewijzen en ruimte te geven aan
herinnering en herdenken van de slachtoffers en hun families en bevolking.

 

 

Voor de gevangenis van Bochum waar Carpentier en ook Joseph Raskin en honderden andere Belgen maanden gevangene waren voor ze naar andere gevangenissen en kampen werden gedeporteerd.
 

 

Slotoverweging:  Van de 256 Belgen die in Duitsland onthoofd werden waren er 152 in Bochum gevangen, het was de wachtkamer voor de dood, zonder dat de gevangenen het zelf maar konden beseffen. Het heeft maanden en voor velen jaren na het einde van de oorlog geduurd voor familie het lot van geliefden kenden. Wanneer een herdenking in Bochum, met medewerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de honderden Belgen die in Bochum gevangen zaten en waarvan er 152 in Duitsland, na tot de dood veroordeeld te zijn door de terreurjustitie in Duitsland werden onthoofd? In de PPT over NN-gevangenen die we in het Stadsarchiv konden tonen besloten we als volgt:

- Kan er in Bochum, Kruemmede een gedenkplaat komen die de gevangenen,  in herinnering brengt die slachtoffer waren van Terrorjustiz
- Kan in Bochum, zoals in Wuppertal, gedacht worden aan een monument waar de namen van de gevangenen en hun lot zichtbaar worden gemaakt.
- Kan vanuit Bochum verder onderzoek gestimuleerd worden, ondermeer naar de Belgen die in Bochum verbleven en de lijdensweg, voor velen de weg naar de dood en executie, die zij gevolgd hebben.
- Kan er doorgedreven onderzoek door Duitse instituten opgezet worden naar de impact van de Wehrmachtjustitie in Westerse bezette gebieden met ondermeer 900 executies op Belgische bodem en 257 in Duitsland.
- Kan vanuit Bochum, juist omdat het een wachtplaats voor de executiedood was, geen initiatief genomen worden om in de executieplaatsen herdenkingsmomenten te organiseren en herdenkingsplaten aan te brengen
- Kan, zoals voor Sonnenburg een website opgebouwd worden met ondermeer de bekende namen van Belgische gevangenen en de weergave van 20 getuigenissen van Belgen na de oorlog?
- Kan er vanuit Bochum contact gezocht, opgebouwd worden met families van geëxecuteerden, hoe moeilijk ook deze nog te vinden of te contacteren zijn.

Voor de volledige PPT, zie
NN-decreet en Belgische geexecuteerde NN-gevangenen in Duitsland

Over gevangene die alle in Bochum JVA onder het NN-regime gevangen zaten heeft Aflons Zimmer een fotocollage gemaakt en tenttongesteld in het stadsarchief. Met herinneringmemoire.be hebben we deze tentoonstelling integraal blijvend toegankelijk gemaakt op het internet, zie www.getuigen.be/kruemmede