Auschwitz Stichting

In het spoor van de Shoah in Polen

Studiereis naar Chelmo, Majdanek en de uitroeingscentra
van de "Aktie Reinhardt" 7-14 augustus 2017

Zie ook Studiereis Studiereis uitroeiingskampen 2017

 
Deze studiereis verloopt volgens een chronologisch en logisch parcours; we bezoeken op elk trakect het betreffende stad en het aude getto dat er zich bevond. Het is belangrijk het leven, de tradities en de joodse cultuur voor te stellen van voor de twee de wereldoorlog.

Voor het uitroeingscentrum binnen te gaan stppen we voor de plaats waar de joodse bevolking z'n laatste reis geeft aangevat.

Deze studiereis heeft tot doel de geschiedenis van de Shoah in Polen op te sporen. Er zullen vetplicht te volgen vormingssssies georganiseerd worden om de toekomstige deelnemer in te leiden in de complexe structuur en het representatief verhaal van de Shoah in Plolen. De voorgestelde  inhoud gedurende deze vormingssessies is onontbeerlijk voor een goed begrip van dit stuk geschiedenis van de Shoah. Het zal toelaten aan de begeleider om gedurende de reis de verschillende pllaatsen te situeren in een coherente samenhang.

Prijs : 650,00 € per persoon

Je kan je inschrijven - zonder engagement - voor de informaties sessie die zal doorgaan op 11 februari 2017 in het Nederlands, op 18 februari in het Frans, (geen enkele betaling zal aanvaard worden voor deze datum):

Inshrijvingsformulier informatiesessie 11 februari 2017)
Formulaire d'inscription à la séance d'information du 18 février 2017
 

Dag 1: Vlucht van Brussel (Zaventem)
          Aankomst te Warszawa
          Bezoek van het voormalige getto van Warschau
          Vertrek naar Łódź

https://youtu.be/tRlJxpdGRFM

Dag 2:

Visite de l’ancien ghetto à Łódź, le musée ‘Radegast’ et l’ancien centre de mise à mort Chełmno nad Nerem.

https://youtu.be/fjFMGuH-6v8

 

Jour 3

Visite de Radom et de Lublin juive (musée Teatr N.N., synagogue et l’ancien cimetière).

https://youtu.be/Upu0S7oMh4Y

 

Jour 4

Visite du camp de concentration de Majdanek et Lublin en tant qu’ancien quartier général de l’Aktion Reinhardt.

https://youtu.be/UCNY6SDCWSk

 

Jour 5

Visite de l’ancien ghetto de Zamość, la Rotunda et l’ancien centre d’extermination à Bełżec.

https://youtu.be/EAcnHa_7030

 

Jour 6

Visite du complexe de synagogues à Włodawa et l’ancien centre de mise à mort immédiate à Sobibór.

https://youtu.be/yT5SaFHN3jw

 

Jour 7

Visite de l’ancien ghetto de Siedlce et l’ancien centre de mise à mort de Treblinka.

https://youtu.be/CqrGlR_GWF4

 

(faites un copier-coller des liens pour visionner les films)