Herdenking Moen 15 augustus 2017
van de 15 onthoofden in München, de opgeëisten
en gedeporteerden van Moen, Groot Zwevegem
en van Zuid-West-Vlaanderen

En ook van de andere 30 in München onthoofde Belgen, zoals
de voorzitter, Frans Goossens in z'n toespraak vermeldde.
 En in 2018 kunnen we alle
250 onthoofde Belgen in de gevangenissen
 in Duitsland herdenken, zo sprak de voorzitter bij z'n dankwoord
in het restaurant 't Balladehof. Misschien kan hij dan ook de
burgemeester van München en de andere steden waar het doods-
vonnis van Belgen, op basis van het NN-decreet werd uitgevoerd,
uitnodigen. Zoals in Wervik bij de herdenking van de slachtoffers
van Flossenburg in 2016, waar de burgemeester van Flossenburg
aanwezig was en deelnam aan de herdenking van de slacht-
offers die onder het nationaalsocialisme in zijn stad gevallen zijn.
  
Voor alle 348 onthoofde Belgen in Duitsland (256 zoals gerepertorieerd
door
 Jonca/Konieczny, aangevuld door de Duitse gevangenissen
na rondvraag door herinneringmemoire.be en dit in 5 lijsten

volgens naam, gemeente, executieplaats, -datum en beroep.

 
Wie een indrukwekkende evocatie wil zien van de 15 onthoofden
van München, gerealiseerd door Hugo Mertens, voorzitter van de
Vriendenkring van Gross Rosen, kan deze bekijken langs
www.herinneringmemoire.be/moen/, zie de technische instructies.
Voor een korte geschiedenis van de 15 onthoofden, zie
link.


Maar hieronder dus het verslag van de herdenking in Moen, in 103 foto's en 4 geluidsfragmenten van de fanfare (de Moorsoldaten), het magnifieke koor (Europese Hymne en Amazing Grace) en the L ast Post (Trompettist van dde brandweer). Ook de teksten van de voorzitster van de Provincieraad, de burgemeester en de voorzitter Frans goossens werden in het verslag verwerkt.

De foto's zijn snapshots die een vluchtig beeld geven van alle onderdelen van de prachtige en goed geregisseerde herdenking. De vriendenkring van Neuengamme, Meensel-Kiezegem en het Verbond Oud-gevangenen Breendonk van Leuven waren aanwezig vanuit de vriendenkringen van de kampen, naast de vele vertegenwoordigers van NSB, NCPGR en andere. Het geeft aan dat de 'gevangenen', met inbegrip van de 900 geëxecuteerde Belgen op basis van een doodsvonnis van de Kriegsgerichte en de 256 onthoofde Belgen op basis van het NN-decreet (waar het vonnis van de Sondergerichte en het Volksgericht in Duitsland werd uitgevoerd), aangevuld met 92 geëxecuteerde Belgen op basis van de opgave van de Duitse gevangenissen, en de 300 geëxecuteerde gijzelaars in België, samen met de duizenden gevangenen in Gent, Antwerpen, Sint-Gillis, Hoei, Luik enz, nog te veel een 'vergeten groep' zijn.

Misschien kan het vernieuwde NCPGR initiatieven nemen om hun gedachtenis meer op een structurele wijze te bewaren en te herdenken, bv. door de gevangenen onder het nationaalsocialisme in België en Duitsland in kaart te brengen en te documenteren.
Een detachement van de kazerne van Doornik was voor het eerst aanwezig.
Alle bloemenkransen waren rond het altaar gelegd en alle vlaggendragers kwamen groeten
Bij de aanvang van de eucharistieviering zong het koor de Europese Hymne (video)


Klink op deze link voor de
trompettist (video)


Vrede zij met u en aan alle aanwezigen, bezegeld met een handdruk


De vertegenwoordigster van de provincie, Eliane Spincemaille, voorzitter provincieraad West-Vlaanderen,  was met een lange toespraak nadrukkelijk aanwezig,
Toespraak (tekst)


Onder het waakzame oog van Werner Depraetere, wiens vader een van 15 onthoofden was.
De fanfare met een mooie versie van de Moorsoldaten - Klik Moorsoldaten voor de video


De bloemen worden gereedgelegd achter het monument


De jongerenafdeling NSB-FNC Moen opvallend aanwezig

Het hijsen van de Belgische vlag


Dodenappel voor alle slachtoffers van Groot-Zwevegem - Klik
Slachtoffers voor een video
De voorzitter Frans Goossens, neemt het woord onder het waakzame oog van de secretaris,
klik op de link
Toespraak Frans Goossens voor de tekst van de toespraak.


Een opmerkelijke toespraak waarin ook de 30 andere onthoofde Belgen werden aangehaald. De
vader van Frans Goossens was de enige van 16 gedeporteerden van 15/08/1944 die terugkeerde, en
die beloofde z'n makkers nooit te vergeten. Het is hij die met de herdenking in Moen begonnen is.


De Burgemeester van Zwevegem legt als eerste een krans neer.
Een afvaardiging van Meensel-Kiezegem legt bloemen neer


The last post, klik op de link voor de video


De burgemeester van Zwevegem,
 Doutreluingne Marc, voor de tekst klik op Toespraak burgemeester
   Ook het Verbond van oud-gevangenen van Breendonk van Leuven was aanwezig

De Brabançonne als slot


In stoet naar de Tap voor een receptie aangeboden door de gemeente Zwevegem.
Verzorgd banket in 't Balladehof te Zwevegem Sint-Denijs in een volledig landelijke omgeving


Op vraag en onder begeleiding van de klarinetspeler, de Brabançonne


De
tekst van de Brabançonne was beschikbaar voor alle aanwezigen om mee te zingen
 

Er werd afgesloten onder begeleiding van de klarinetspeler met
Le Temps des Cérises (tekst)
Link naar
Strofe 2, Strofe 3 en Strofe 4 van Le Temps de Cérises gezongen door de aanwezigen


Voor het menu zie de link op
www.herinneringmemoire.be/moen/