Voorstelling boek 'Gestorven voor België'  Naar Fakkeltocht
 op 5 oktober 2019 in Ten Dries Gingelom                             


Gestorven voor België, Oorlogsslachtoffers 1914-1918 (Boekhout, Borlo, Buvingen, Gingelom, Jeuk, Kortijs, Mielen-boven-Aalst, Montenaken, Muizen, Niel, Vorsen). Kleine verhalen uit de Groote Oorlog, Danny Lemarche, m.m.v. Wilfried De Vuysere, Joseph Dumont, Guy Lacroix, Marc Meirens, uitgegeven door de NSB Gingelom. Het boek kan je bestellen door 20 euro (+ eventuele verzendingskosten) te storten naar De Weerstand Gingelom, IBAN: BE62 7350 0037 5961 BIC: KREDBEBB met vermelding “boek”.

Uitnodiging Voorstelling boek: Augustus 2018

NSB Gingelom - Montenaken
De Vrienden van de oud-strijders
De Grenadiers van Montenaken

Beste vóór intekenaars,

Hierbij nodigen we u uit op de "academische zitting", georganiseerd ter gelegenheid van de voorstelling van het boek "Gestorven voor België". Deze zitting gaat door op 5 oktober en start om 19.00 uur in het cultureel centrum "Den Dries" Groenplaats te Montenaken (Klein Vorsen) met een spreekbeurt over Wereldoorlog I gegeven door de bekende spreker Sis van Eeckhout. Deze spreekbeurt zal ongeveer een uur duren en wordt gevolgd door een korte periode van vragen en antwoorden.

Na een onderbreking, gedurende dewelke we misschien de schikking van de zaal wat zullen moeten aanpassen, wordt door de Gemeente Gingelom in samenwerking met de organiserende verenigingen aangehaald in de hoofding van dit schrijven een receptie aan de aanwezigen aangeboden.

Tijdens de receptie die denkelijk rond 20.30 uur zal beginnen kunnen de mensen die vóór ingeschreven hebben op het boek "Gestorven voor België" hun boek afhalen. De andere aanwezigen die zich nog een exemplaar van onze boek willen aanschaffen kunnen dat ter plaatse doen tegen de prijs van 20 € per boek.

De spreker zal ook een aantal exemplaren van zijn boek "Het Boek der Kampen" bij hebben die ter plaatse bij hem kunnen gekocht worden.

Voor organisatorische redenen vragen wij om maximum met twee personen voor deze feestelijke avond in te schrijven. U kan zich inschrijven ten laatste op vrijdag op 28 september bij Wilfried en Ivette De Vuysere - Beirnaert op telefoon nummer 011 88 7181 of per mail op het e-mail adres witfried.de.vuysere@telenet.be met vermelding van uw naam en of u met één of twee personen komt.

U mag ook de strook hieronder invullen en in onze brievenbus deponeren of opsturen naar Wilfried De Vuysere Brugstraat 14, 3890 Montenaken.

We vragen niet te komen tussen 19.15 en 20.30 uur, ten einde de lezing niet te storen.
___________________

Enkele snapshots
Toespraak en dankwoord van Freddy De Vuyvere voor de auteur Danny Lemache
 


Spijtig dat de geluisinstallatie niet goed afgesteld was zodat de toehoorders, zowel van de toespraak van de voorzitter als van Sis van Eeckhout, niets hebben verstaan. Moeilijk te begrijpen dat niemand dit technisch heeft kunnen in orde brengen en iedereen maar deed alsof het wel verstaanbaar was. Is dit onontkoombaar in Ten Dries?

Tekst achterflap:

Het idee voor het schrijven en publiceren van het boek "Gestorven voor België' is ontstaan in de schoot van de Grenadiers van Montenaken. Deze enthousiaste groep vrijwilligers, uitgerust in originele klederdracht,

brengt sinds 2013 op Wapenstilstand een indrukwekkend défilé aan verscheidene oorlogsmonumenten binnen de gemeentegrenzen van Gingelom. Aan elk bezocht monument worden - als eerbetoon en met het nodige respect - de namen van de oud-strijders, weggevoerden en burgerslachtoffers afgeroepen.

Opdat niemand zou vergeten worden, drong een op-lijsting zich op. Na een vluchtig onderzoek bleek al snel dat de gruwelijkheden van de 1ste Wereldoorlog binnen onze kerkdorpen een grote tol hadden geëist. Ucn verdere en grondige research bracht aan het licht dat het dodental - rechtstreeks gerelateerd aan deze donkere periode - opliep tot 45. Onder de slachtoffers tellen we 30 oud-strijders, 11 weggevoerden en 4 burgerslachtoffers. Iedereen binnen onze gemeenschap raakte betrokken door deze tragedie, iedereen verloor wel een familielid, vriend, kennis of buur. Het verdriet moet immens geweest zijn.

Met de publicatie van dit boek, precies honderd jaar na het einde van de le Wereldoorlog, trachten we de betreurde en inmiddels vergeten oorlogsslachtoffers in Gingelom weer onder de aandacht te brengen.

Velen stierven op jeugdige leeftijd, eeuwige erkentelijkheid en dankbaarheid zijn we hun verschuldigd ...

Biografische noten mbt de auteurs:

Danny Lemache is van jongs af zeer begaan met de geschiedenis en heemkunde van zijn dorp. Vanuit deze passie werkt hij in 1989, als medeauteur, mee aan het boek 'De kroniek van Niel'. Vijftien jaar tater, bij de oprichting van de Heemkundige kring 'Het Drie Swaenenland' maakt hij deel uit van de stichtende [eden. Binnen deze vereniging levert hij een bijdrage als columnist voor het semestrieel tijdschrift en neemt hij, samen met enkele leden, het voortouw bij de publicatie van het boek 'Kapelletjes langs 's Heeren wegen in Gingelom. Als lid van de NSB en de Grenadiers van Montenaken richt hij zich, samen met Witfried De Vuysere en enkele getrouwen, op de donkere periode 1914-1918, wat uiteindelijk resulteert in het boek 'Gestorven voor België'.

Wilfried De Vuysere, doctor in de Sociale Wetenschappen, bouwt een mooie militaire loopbaan uit. Vijf jaar in de een functie voor Luitenant Kolonel hij het NAVO HQ AFCENT in Nederland ! en Majoor Stafbrevethouder in het Belgische Leger springen daarbij in het oog. Na zijn opruststeling stort hij zich vol overgave op de Nationale Strijdersbond. Acht jaar is hij voorzitter van Groep 11 en als zittend voorzitter van de NSB afdelingen Montenaken, Kortijs, Vorsen, Gingelom en Niel tilt hij de herdenkingen rond de oud-strijders tot een ongekend niveau. In 2013 richt hij de 'Grenadiers van Montenaken' op. Een schot in de roos, zo blijkt want het toeschouwersaantal groeit gestaag. Met een grenzeloze ambitie draagt hij bij tot het welslagen van de publicatie van dit boek.

Marc Meirens is steeds geboeid geweest door de geschiedenis en de mooie plekjes in onze gemeente. Beide interesses teiden hem naar de plaatselijke Davidsfondsafdeling en de Heemkundige Kring. Gidsen is één van zijn passies. Marc raakt gefascineerd in beide wereldoorlogen door zijn vader. Hij stamt dan ook af, net zoals de andere medewerkers aan dit boek uit verschietende generaties van oud-strijders. Zijn bijdrage aan dit opzoekingswerfk in stoffige archieven, draagt hij op aan zijn voorouders.

Joseph Dumont is, als lid van de NSB, een gewaardeerde vaandeldrager en graag geziene figuur bij herdenkingsmomenten voor oud-strijders. Joseph is tevens lid van de Grenadiers van Montenaken. Als kleinzoon van de in Loncin gesneuvelde Désiré Lismonde werkt hij geestdriftig mee aan de verwezenlijking van dit boek

Guy Lacroix heeft naast zijn tevensideaal - de wegenbouw - een grote interesse voor geschiedenis gaande van oorlogen, gevangenenkampen, kastelen, parochies, het leven van heiligen, ... noem maar op. Zijn columns in Kerk en Leven bereiken een geïnteresseerd lezerspubliek. Met zijn toetreding tot de Heemkundige Kring in 2018 versterktt hij een team van gelijkgezinden.Naar Boven  Naar Fakkeltocht