Verslag van de Fakkeltocht van 21 oktober in 11 dorpen
van Heers, Gingelom en Sint-Truiden ter herdenking van de
slachtoffers van de 1ste en 2de wereldoorlog, in navolging van
 de historische Fakkeltocht van 1921 van de Nationale Strijdersbond

Inrichtende organisatie: Fakkeltocht, zie Uitnodiging, overgenomen van Uit in Vlaanderen. Het is een initiatief van de 'Vrienden van de Fakkeltocht'. van de NSB, de Nationale Strijdersbond van BelgiŽ, afdelingen Heers, Gingelom, Sint-Truiden.

De Fakkeltocht omvat het neerleggen van bloemen aan het monument voor de oorlogs- slachtoffers in de verschillende dorpen, een toespraak van een vertegenwoordiger van de gemeente en het spelen of blazen van het Te Velde, en in Heers ook de BrabanÁonne. Volgende dorpen werden dit jaar aangedaan: (langs de link kom je rechtstreeks naar het fotoverslag van het betreffende dorp. Je kan telkens langs een link terugkeren naar boven)

09. 00 Samenkomst aan De Bammerd, Heers
09. 10 Heers (Heers)
09. 40 Opheers (Heers)
10. 10 Mechelen (Heers)
10. 40 Rukkelingen (Heers)
11. 10 Boekhout (Gingelom)
11. 40 Mielen (Gingelom)
12. 10 - 13. 30 Receptie Mielen (met Programa Herdenkingen Sint-Truiden)
13. 45 Velm (Sint-Truiden)
14. 15 Buvingen (Gingelom)
14. 40 - 15. 40 Pachthof (koffie en taart)
15. 45 Borlo (Gingelom)
16. 15 Jeuk (Gingelom)
16. 45 Ordingen (Sint-Truiden)
17. 15 De Bammerd, warme maaltijd

Toespraken
(Teksten openen in hetzelfde scherm, video in een apart, dit sluiten om terug te keren.)

- Toespraak Heers, Opheers, Mechelen en Rukkelingen door Burgemeester Henri Dumont (Tekst)
- Toespraak Boekhout door Jan Wicheler, eerste schepen in Gingelom (Tekst)
- Toespraak Mielen Annick Princen, OCMW-voorzitter Gingelom
-
Toespraak Velm door Hilde Vautmans, Schepen Sint-Truiden (Video)
- Toespraak Buvingen door Geert Moyaers, Schepen Gingelom (Tekst)
- Toespraak Borlo, Patrick Lismont, Burgemeester (Video)
- Toespraak Jeuk, Ingrid Schepers, schepen in Gingelom (Video)
- Toespraak Ordingen door Jonas Mas, Schepen van Sint-Truiden (Tekst)

Op de bus waren we in de gelegenheid aandacht te vragen voor het boek Gestorven voor BelgiŽ, Oorlogsslachtoffers 1914-1918 (Boekhout, Borlo, Buvingen, Gingelom, Jeuk, Kortijs, Mielen-boven-Aalst, Montenaken, Muizen, Niel, Vorsen). Kleine verhalen uit de Groote Oorlog, Danny Lemarche, m.m.v. Wilfried De Vuysere, Joseph Dumont, Guy Lacroix, Marc Meirens, uitgegeven door de NSB Gingelom en te bestellen door storting op De Weerstand Gingelom, zie Erfgoedsite Haspengouw. Zie ook een kort verslagje van de voorstelling van het boek op 5/10/2018 met een korte biografie van de auteurs.

 Vooraf: Uit de opmerkelijke toespraak aan het monument van oorlogsslachtoffers te Buvingen door Geert Moyaers, schepen van Gingelom: "We reiken elkaar de hand en zetten ons solidair en eensgezind af tegen zinloos geweld, racisme, haat, onverdraagzaamheid en xenofobie. Zo blijkt nog maar eens te meer dat uit gruwelijke daden een boodschap van hoop en vrede kan ontspruiten." Toespraak Buvingen.

Uitnodiging: Met een uitnodiging die ons bereikte langs de KNSB Kortenaken kwamen we op de hoogte van de fakkeltocht. Op de uitnodiging staat volgende toelichting: "De fakkeltocht waaraan wij vandaag deelnemen, is een traditie die teruggaat tot in 1928. Toen besloot de Nationale Strijdersbond van BelgiŽ immers om voor het eerst een fakkeltocht te organiseren ter nagedachtenis van de wapenstilstand van Wereldoorlog I. Fakkels, aangestoken aan de uiterste punten van onze landgrenzen en gedragen door oudstrijders, zouden tijdens die tocht dag en nacht doorheen dorpen en steden, van afdeling tot afdeling, naar Brussel overgebracht worden om uiteindelijk, bij het vallen van de avond, op 11 november voor het Graf van de Onbekende Soldaat, gedoofd te worden"
 

Organisatie 2018: Alternerend regelen de NSB-afdelingen van Heers, Gingelom en Sint-Truiden een middaglunch en koffie met taart in de namiddag. Voor de rondgang van de oorlogsmonumenten 1914-1918 en 1940-1945 in 2018 was Gingelom de gastheer in Mielen-boven-Aalst met broodjes en het Pachthof zorgde in de namiddag voor taart met koffie.

De rondgang gebeurt met een autocar en vertrok van de Bammerd, het administratief centrum van Heers, waar ook, zoals elk jaar afgesloten werd met een maaltijd verzorgd door de kookclub voor mannen van Heers. Een levensechte (re-enactment) Amerikaanse soldatengroep van 7 personen begeleidde de herdenking met een strikt ritueel. Een muziekkorps van Heers verzorgde in de vier Heerse dorpen het Te Velde en de Brabanconne, met een toemaatje in Rukkelingen (zie video-opname). Aan alle monumenten speelde ook een klaroeniste het Te Velde als eerbetoon aan de slachtoffers.

Aan elk monument en stopplaats wordt een bloemenkrans neergelegd en neemt iemand van het college van burgemeester en schepenen van de betreffende gemeente het woord. Maar centraal staat het ronddragen van een fakkel als oproep om de vrede te handhaven en oorlog te voorkomen. In 1928 werd de fakkel vanuit de uiterste landsgrenzen naar Brussel gedragen, van afdeling tot afdeling. Het initiatief van de plaatselijke NSB-afdelingen is zeven jaren geleden ontstaan in deze traditie, ook al beperkt het zich tot de oorlogsmonumenten van Heers, Gingelom en enkele van Sint-Truiden.

Verslag Fakkeltocht: In volgende fotoreportage (173 snapshots) worden 11 herdenkingsmonumenten aangedaan van slachtoffers van de beide wereldoorlogen. Van de meeste toespraken wordt een link naar de tekst opgenomen, van sommigen ook een video-opname, en enkele muziekfragmenten. Wandel en rijdt even mee langs 11 herdenkingsmonumenten in dorpen, uitgezaaid in drie gemeenten, waar elke dag duizenden burgers langskomen zonder goed te beseffen dat het een gedenkteken betreft van overleden burgers in oorlogsomstandigheden, als militair, als lid van het geheim leger, het burgerlijk verzet, als gijzelaars of toevallige slachtoffers van het oorlogsgeweld met strijd, vervolging, deportatie, onterechte veroordeling door de Duitse terreurjustitie en minstens voor 950 Belgen de executie in BelgiŽ en voor 256 in Duitsland, naast 250 geŽxecuteerde gijzelaars, willekeurig opgepakte of uitgekozen burgers.

Verantwoording: Herinneringmemoire.be wijdt er een uitgebreide reportage aan, de site wil aankondigen, documenteren en verslag uitbrengen van alle inspanningen die burgers en overheden leveren om de slachtoffers van het nationaalsocialisme te herdenken. Zie ook het recente verslag van de beklijvende herdenking in Aarschot van de dood door onthoofding van Pater Joseph Raskin. Hij was de man die er samen met twee medeverzetsstrijders in slaagde met een door Engeland geparachuteerde duif essentiŽle informatie over de Duitse verdedigingslinies naar Engeland over te brengen. Hij moest het met een zevenvoudig doodsvonnis in de gevangenis van Dortmund met de dood bekopen, samen met z'n twee maten ArsŤne Debaillie en Hector Joye. Voor het eerst was een afgevaardigde van de Burgemeester van Dortmund aanwezig om deel te nemen aan deze herdenking, juist 75 jaar geleden, op dag, uur en minuut na waarop Joseph Raskin door de valbijl gedood werd, zie www.herinneringmemoire.be.

Maar nu naar de Bammerd in Heers, zondag om 9h stipt. De Bammerd is de naam van een soort moeras waarop eerst een school werd gebouwd en daarna het administratief centrum van Heers werd in ondergebracht, zo wist ons een echte Heersenaar aan tafel na de tocht toe te lichten.

Ook een EVVF Voor Gingelom? - Boven


EFVV Sint-Truiden staat voor EenheidsFront Vaderlandslievende Verenigingen, een belangwekkende en verbindende vereniging voor alle organisaties en personen die het herinneren en herdenken van slachtoffers van de oorlog(en) ter harte nemen. Zo staat deze groep bv voor het plaatsen van nu al bijna 30 Struikelstenen ter herennering aan de gedeporteerden na de razzia's in Sint-Truiden in WO2. Aan verschillende schepenen van Gingelom is op de Fakkeltocht voorgesteld om als gemeente mee een initiatief te ondersteunen voor samenwerking van de vaderlandslievende verenigingen. Aan de EFVV is gevraagd om het intern reglement over te maken aan herinneringmemoire.be en eventueel aanwezig te zijn voor een toelichting op een mogelijke verkennende vergadering in Gingelom.

Bammerd - BovenHeers - Boven


Toespraak Heers door burgemeester Henri Dumont (Tekst)


 Te Velde en BrabanÁonne door muziekgroep Heers (Video)
 
Opheers (Heers) - Boven
 

Toespraak te OpHeers door burgemeester Henri Dumont (Tekst)
Even napraten met een schepen van Heers

Mechelen
(Heers) - Boven
Toespraak te Mechelen door burgemeester Henri Dumont (Tekst)Rukkelingen (Heers) - Boven
Toespraak te Rukkelingen door burgemeester Henri Dumont (Tekst)
 
Muzikaal intermezzo door de muziekgroep van Heers
 Gereed maken voor de volgende herdenking VideoBoekhout (Gingelom) - Boven
 Toespraak Boekhout door Jan Wicheler, eerste schepen in Gingelom

Mielen (Gingelom) - Boven
Toespraak Mielen door Annick Princen, schepen Gingelom, uit de losse hand
 
In Mielen is een oud beeldhouwwerk in de muur verwerkt - Geen oorlogsmonumentReceptie Mielen (organisatie gemeente Gingelom) - Boven


Receptie in de zaal van Mielen, gelegenheid om een volgend programma te verspreiden

Velm (Sint-Truiden) - Boven


Toespraak Velm door Hilde Vautmans, Schepen Sint-Truiden (Video)
 
Buvingen (Gingelom) - Boven
 

  

Opmerkelijke en inhoudsvolle toespraak van Geert Moyaers, Schepen Gingelom


 
Pachthof Borlo (Gingelom) Taart en Vlaai - BovenBorlo (Gingelom) - Boven
 
Toespraak Borlo, Patrick Lismont, Burgemeester (Video)

Te Velde door de klaroeniste
  


Jeuk (Gingelom) - Boven
Toespraak Jeuk, Ingrid Schepers, schepen in GingelomOrdingen (Sint-Truiden) - Boven


Toespraak Ordingen door Jonas Mas, Schepen van Sint-Truiden
De mannenkookclub zorgde, zoals elk jaar, voor een gesmaakte maaltijd achteraf.


Jan Hertogen en Lia Hermans voor www.herinneringmemoire.be
Info en reacties langs info@herinneringmemoire.be


Boven